Resmî Gazete’de bugün (11 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler

– Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir